Kas įtakoja mūsų savijautą, ir kaip mes galime tai valdyti

Mūsų savijautą įtakoja mūsų emocijos, mūsų mintys, kūno pojūčiai, bei impulsas veikti.

Pastebėta, kad didžioji mūsų minčių dalis yra ateitį arba preityje, o kai apie ją galvojame, labai dažnai nerimaujame.

Kaip mes reaguojame į stresą? Trejopai - arba norisi pulti, arba bėgti, arba sustingti.

Labai svarbu išlaikyti dėmesingumą ir save pastebėbėti iš šalies - kas su manim darosi būtent tuo metu.

Pratimai, kai mes sutelkiame dėmesį į kvėpavimą, į stebėjimą, į pajautimus, mums padeda nuraminti protą ir aplinką pamatyti labiau realesnę.

Dėmesingo įsisąmoninimo praktikos gali padėti ne tik jums, bet ir jūsų šeimos gerovei.

Sertifikuota dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįsto streso valdymo mokytoja, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė Rita Kievišienė pristato pačią sąvoką, paaiškina jos įvairiapuses naudas ir dalijasi pratimu, leisiančiu jums praktikuoti dėmesingą įsisąmoninimą kiekvieną dieną.